Hokkie

 

Gedurende die laaste twee of drie weke van die tweede kwartaal is alle O/10 tot O/13-seuns en dogters welkom om hokkievaardighede aan te leer of dit op te skerp tydens oefeninge. Aan die begin van die derde kwartaal vind die hokkieproewe plaas en ʼn dogters O/10, O/11, tweede en eerstespan word verkies. By die seuns word ʼn O/11, tweede en eerstespan gekies.

 

Mini-hokkie vind ook gedurende die derde kwartaal op die skoolterrein vir O/7 tot O/8-dogters plaas en alle dogters wat belangstel, kan deelneem. Oefening vir O/7-dogters is vanaf 13:10 tot 14:10 en vir die O/8-dogters vanaf 14:00 tot 15:00.

 

Die O/9 tot O/13-dogters sowel as die O/11 tot O/13-seuns oefen op Hoërskool Marais Viljoen se terrein. Die dogterspanne oefen vanaf 14:15 tot 15:15 en die seunspanne vanaf 15:15 tot 16:15.

 

Ligawedstryde word gedurende die derde kwartaal gespeel. (Julie tot September). Slegs O/10 tot O/13-spelers neem aan die liga deel. Die juniorspanne neem ook deel, maar slegs vriendskaplik.

 

Die seuns- sowel as die dogterseerstespan neem ook jaarliks aan die Super 12-kompetisie deel wat gewoonlik die eerste naweek van die derde kwartaal plaasvind.

 

Aan die einde van die hokkieseisoen vind daar Oos-Gauteng hokkieproewe plaas vir die O/12 en O/13-seuns en dogters.

 

Me. Van Zyl en Kloppers bied ʼn hokkiekliniek vanaf Maart tot November vir alle O/7 tot O/10-dogters aan. Skakel gerus vir me. Van Zyl by 082 313 4862 indien u hierby betrokke wil raak.

Afrigters: