By Laerskool Randhart streef ons na akademiese uitnemendheid. Ons glo aan gedifferensieerde ontwikkeling van elke leerder, sodat hulle tot hul volle potensiaal kan ontwikkel. Ons verrykingsentrum is dus vir ons ’n prioriteit, sodat leerders op akademiese gebied wil presteer en blootgestel word aan meer as net dit wat die onderrig- en leersituasie in die klaskamer bied.

Alle leerders in graad 3 tot 7 word uitgenooi om gedurende die tweede kwartaal die verrykingsentrum by te woon. Uitnodigings word saam met die leerderverslae aan die einde van die eerste kwartaal uitgegee. Die verrykingsentrum strek oor vier weke gedurende die daaropvolgende kwartaal

Dinsdagaande: 18:00 – 19:00

Die verrykingsentrumklasse word deur kenners aangebied en vakke soos Fisiologie, Plantkunde, Chemie, Geografie, ens. vorm deel van die kurrikulum. Temas soos disseksie van hoenderharte en beesniere, klassifikasie van blomme, kaartwerk, sterrekunde, noodhulp en vele meer word gedek.

By Laerskool Randhart spoor die verrykingsentrum die leerders aan om ook op akademiese gebied te streef na uitnemendheid net soos wat die geval is op sport- en kultuurgebied.

By die Breinboelies wil ons die leerders se leer- en weetgierigheid prikkel. Die verrykingsentrum het ten doel om leerders aan te wakker om lewenslange leerders te word asook om medeverantwoordelikheid te aanvaar vir hulle eie leer.

Aan die hoof van die verrykingsentrum staan me. I K Kichenbrand (Adjunkhoof – Akademie).