Naskoolsentrum

 

Laerskool Randhart se naskoolsentrum

is geprivatiseer en skep ’n geborge omgewing

waar u kind hulp ontvang met huiswerk en om te studeer.

 

Tye

Maandag tot Vrydag na skool tot ongeveer 17:30.

(Slegs gedurende skoolkwartale.)

 

Kontakbesonderhede

Me. Charmaine Neethling

Kontaknommer: 084 500 1622

 

Kos

Leerders ontvang smiddae na skool

middagete, sap, koffie en ’n lekkerny.

 

Fooie

Fooie is op aanvraag beskikbaar

en is betaalbaar voor/op die 7de van elke maand.

Fooie word jaarliks teen November bepaal.

 

Inskrywingsvorms

Inskrywingsvorms is by die skoolkantoor beskikbaar.