Waarvoor staan KDA en wat is dit?

KDA staan vir “Kids Development Academy”.

KDA is ʼn holistiese program wat fokus op die fisieke, sosiale en emosionele potensiaal van die leerder. Hierdie program is gebaseer op heelbreinontwikkeling.

Daar kan met hierdie program ook reeds op ʼn vroeë stadium vasgestel word in watter sportsoort(e) die leerder ʼn aanleg het.

Graad 1 tot 7-leerders volg die KDA-program wat ondersteuning bied aan leerders om hul volle potensiaal te bereik. In al drie fases omvat hierdie program die aspekte rakende Lewensvaardighede en Lewensoriëntering en leerders word dus ook formeel geassesseer.

Formele assessering vind eers aan die einde van elke kwartaal plaas, nadat vaardighede die hele kwartaal lank ingeoefen is. Die formele assesseringsrubrieke word in leerders se LV-skrifte geplak of in assesseringslêers geliasseer wat as bewys dien van die leerder se punte.

KDA behels verskeie aktiwiteite naamlik:

 • Vaardighede m.b.t. verskeie sportsoorte soos netbal, rugby, sokker, hokkie, tennis en krieket d.w.s. liggaamlike of fisiese ontwikkeling.
 • Vaardighede om leerders se denkvaardighede te verbeter.
 • Vaardighede om leerders se konsentrasie te verbeter.
 • Vaardighede om leerders se balans te verbeter.
 • Vaardighede m.b.t. lateraliteit asook groot en klein motories vaardighede.
 • Sosiale vaardighede.

Onderwysers, wat spesifiek vir hierdie taak opgelei is, behartig die program.

Elke klas het volgens die rooster ʼn spesifieke periode per week vir KDA. Omdat KDA deel vorm van die kurrikulum asook formele onderrigprogram by die skool, moet leerders spesifieke kleredrag dra tydens hierdie periode.

Die volgende kleredrag is van toepassing:

Somer

 • Graad 1 – 3 kom op KDA-dag met KDA-drag (navy en rooi broekie en hempie) en kaalvoet skool toe.
 • Graad 4 – 7 trek ’n sweetpak bo-oor KDA-drag aan met skoolskoene.

Winter

 • Graad 1 – 7 trek ’n sweetpak bo-oor KDA-drag aan met skoolskoene. Die winterbaadjie kan ook gedra word.
 • Tekkies word saamgebring skool toe en word aangetrek as dit KDA-periode is.

Bogenoemde kleredrag is ook ons amptelike atletiekdrag en is by die volgende leweransiers in die dorp beskikbaar:

 • Select Centre
 • Simply School
 • Bracken Shoe Centre