Gemeenskapsraad

Die doel van die gemeenskapsraad is om na behoeftige leerders van Laerskool Randhart om te sien asook om uit te reik na die gemeenskap om ons as teken van welwillendheid. Die gemeenskapsraad bestaan uit lede van die leerlingraad en me. Van As staan aan die hoof.

Die algehele ouergemeenskap asook die leerders van die skool is almal betrokke by die insamelings- en uitreikaksies.

Die volgende projekte en aksies word jaarliks aangepak:

Kwartaal 1:    Silwerkollekte (Eerste Vrydag in Februarie) Paasprojek (Maart)

Kwartaal 2:     Silwerkollekte (Eerste Vrydag in Mei)

                      Winterprojekte:   Bederfpakkies vir oumense

                                                 Slaapklere vir kinderhuis

                                                 Tekkies vir atlete

Kwartaal 3:     Muntlegging (Eerste Vrydag in September) vir ʼn spesifieke organisasie in Alberton.

Kwartaal 4:     Kersprojek (November)

                      Kerspakkies vir oumense

                      Toiletware vir kinderhuis.