Revue

Laerskool Randhart hou elke vyf jaar ʼn revue waar die doelwit is om soveel as moontlik leerders die geleentheid te bied om ten minste een keer gedurende hul laerskoolloopbaan aan ʼn groot produksie deel te neem.

Massadeelname word dus aangemoedig en alle graad 1 tot 7-leerders kan in klas- en/graadverband deelneem.

ʼn Revue-fooi word na aanleiding van uitgawes (klere, beligting asook choreografie) gehef en ouers kan dit oor ʼn aantal maande afbetaal of eenmalig vereffen. Hierdie projek word nie aangebied om fondse te genereer of om wins te maak nie – kostes word dus so laag as moontlik gehou.

Die revue vind gewoonlik na die Oktobervakansie plaas en die aantal optredes word bepaal deur die mate van belangstelling.