Redenaars

Wil u graag u eie standpunt stel en mense daarvan oortuig? Dan is u op die regte plek.

Die ATKV verskaf die temas en dié inligting word vroegtydig (reeds Oktober van die vorige jaar) aan ouers deurgegee, sodat daar genoegsame tyd is om ʼn toespraak gereed te kry. Die tydsduur van individuele toespraak is as volg:

Graad 1 tot 3: 2 – 4 minute

Graad 4 en 5: 3 – 5 minute

Graad 6 en 7: 4 – 6 minute

Die interne redenaars vir graad 2 tot 7-redenaars vind reeds in die eerste kwartaal (vroeg Februarie) plaas. Die uitdunne vind in graadverband na skool plaas waar 12 leerders per graad gekies word om aan die interne redenaars deel te neem. Alle redenaars wat aan die interne redenaars deelneem, ontvang ʼn sertifikaat van deelname.

Na aanleiding van die interne redenaars word die beste agt redenaars in drie afdelings (Graad 2 en 3, Graad 4 en 5 asook Graad 6 en 7) gekies om in elke afdeling teen mekaar mee te ding tydens die prestige-redenaarsgeleentheid. Hierdie prestige geleentheid vind gedurende dieselfde week as die interne redenaars plaas. Daar word van Super 12-beoordelaars gebruik gemaak asook ʼn vraesteller wat aan die graad 4 en 5-redenaars ʼn konkrete vraag en aan die graad 6 en 7-redenaars ʼn abstrakte vraag vra na afloop van hul voorbereide toespraak. Die wenner en naaswenner van elke graad asook die wenner van elke afdeling word na afloop van die geleentheid aangekondig en wenners ontvang trofees.

Die twee redenaars van elke afdeling (ses redenaars) met die hoogste punte, asook een graad 7-span, neem aan die Super 12-kompetisie deel. Hierdie kompetisie vind gedurende die tweede naweek in Maart plaas. Tydens hierdie kompetisie moet graad 4 en 5-redenaars ʼn konkrete vraag en die graad 6 en 7-redenaars ʼn abstrakte vraag na afloop van hul voorbereide toespraak beantwoord.

Na aanleiding van die uitslae tydens die prestige-redenaarsgeleentheid kwalifiseer die top ses leerders van elke afdeling om aan die ATKV-redenaarskompetisie deel te neem. Die eerste rondte vind gedurende April plaas. Die graad 6 en 7-redenaars sal ʼn voorbereide, sowel as ʼn onvoorbereide toespraak moet lewer. Hulle moet dus almal na afloop van hul voorbereide toespraak aanbly om aan die onvoorbereide afdeling deel te neem. Graad 4 en 5-redenaars moet ʼn vraag direk na afloop van hul voorbereide toespraak beantwoord. Graad 2 en 3-redenaars lewer slegs ʼn voorbereide toespraak.

Die graad 1-interne redenaarsgeleentheid vind die einde Mei plaas. Elke redenaar ontvang ʼn sertifikaat van deelname. Die wenner en naaswenner ontvang trofees. ʼn Redenaarskursus word aan die begin en einde van elke jaar onder die bekwame leiding van me. Kichenbrand aangebied.

Die top vier redenaars van elke graad vorm deel van die skool se spanredenaars wat aan die Suid-Gautengspanredenaarskompetisie deelneem wat gedurende ʼn Saterdag in Julie of Augustus plaasvind. Daar is spankoördineerders (personeel) vir elke span wat sal toesien dat hulle afgerond is vir hierdie kompetisie. Die tydsduur vir Suid-Gautengspantoesprake is 10 – 12 minute.

Laerskool Randhart neem ook graag deel aan die Alberton Eistedfodd (kunswedstryd) waar ons die individuele redenaars asook spanredenaars aanmoedig om deel te neem. Die kunswedstryd vind gedurende die derde kwartaal (Julie en Augustus) plaas.

 

----------------------------------------------------

 

Beplanning vir Graad 1-redenaars 2021:

Soos beplan vir 2020 was daar genoegsame aandag gegee aan die redenaars deur die onderwysers en hul het konstruktiewe aandag en ondersteuning gebied. Daar is steeds ʼn te kort aan belangstelling onder die graad 1’s om deel te neem. Ons beoog om in 2021 meer leerders en ouers te motiveer om hul leerders te laat deelneem. Graad 1-ouers kan uitgenooi word om na me. Kichenbrand se redenaarsopleidingskursus toe te gaan om so ook motivering te kry om hul kind te laat deelneem. Die vorige jaar se wenner kan haar/sy praatjie vir die nuwe graad 1’s opsê, sodat hulle kan sien hoe lekker en interessant dit kan wees.

Personeel verantwoordelik: