Public Speaking

“Public speaking” is ‘n uitstekende geleentheid om u kind se selfvertroue te ontwikkel. Net soos met redenaars is “public speaking” ‘n beredeneerde praatjie waar ʼn standpunt ingeneem word en argumente met goeie verwysings aangevoer word om die gehoor te oortuig.

Laerskool Randhart se “public speaking” vind elke jaar gedurende Augustus plaas. Temas word vroegtydig bekendgemaak, sodat redenaars genoegsame tyd het om voor te berei. Uitdunne vind gedurende die eerste week van die derde kwartaal plaas.

Organiseerder: