Kunswedstryd

Alle leerders van graad 1 tot 7 is welkom om jaarliks aan die Alberton Eisteddfod, wat vanaf Julie tot September plaasvind, deel te neem. Slegs Afrikaanse en Engelse voorgeskrewe gedigte sal deur die skool aan belangstellende leerders verskaf word. Leerders is self verantwoordelik vir die aanleer van hierdie gedigte. Indien leerders belangstel om vir ander items in te skryf, sal die skool slegs die inskrywings hanteer – stukke en voorbereiding hiervan is die leerders se eie verantwoordelikheid.

Sodra die skool die leerders se inskrywingsvorms terug ontvang, sal die datum en tyd van deelname vir hulle deurgegee word. Ouers is self verantwoordelik om leerders by die verskillende lokale van deelname te besorg.

Afdelings waarvoor ʼn leerder kan inskryf:

 • Afrikaans voorgeskrewe poësie
 • Afrikaans eie keuse poësie – Die gedig moet by aanvang van die item by die beoordelaar ingehandig word. Geen voorgeskrewe gedigte van die vorige twee jaar mag gebruik word nie.
 • Junior spreekkoor graad 1 – 3 (Sien kultuur Ü spreekkore op webblad)
 • Senior spreekkoor graad 4 – 6 (Sien kultuur Ü spreekkore op webblad)
 • Senior spreekkoor graad 6 – 7 (Sien kultuur Ü spreekkore op webblad)
 • Afrikaans gedramatiseerde poësie (Neutrale drag is swart)
 • Afrikaans prosa eie keuse.
 • Afrikaans monoloog eie keuse.
 • Afrikaans samespraak – Dramatiese voorstelling (komies of dramaties) deur twee tot vier deelnemers
 • Afrikaans onvoorbereide lees
 • Afrikaans Bybelvoordrag
 • Musiek (Individueel)
 • Afrikaans stelwerk (Slegs graad 5 – 7)

Al die bogenoemde afdelings kan ook in Engels gedoen word.

Nog afdelings:

 • Kuns – Moet ten minste twee kunsstukke inskryf, voordat ʼn leerder genooi word om aan onvoorbereide kunsafdeling deel te neem.
 • Fotografie – Swart en wit- asook kleurafdeling (Slegs graad 4 – 7)
 • Vokaal solosang – Ouers reël self vir ʼn begeleidster.
 • Duet – Verskeie afdelings met ʼn verskeidenheid tipe liedjies
 • Instrumentaal – Verskeie musiek en musiekinstrumente
 • Redenaars
 • Public Speaking
 • Dans – Word deur dansskole ingeskryf

Leerders wat verkies om privaat of deur hul dramastudio in te skryf, sal ook erkenning vir deelname ontvang.

Leerders wat uitstekend vaar tydens die kunswedstryd sal na die Itemwennersaande genooi word waar hulle spesiale sertifikate sal ontvang. Tydens die spoggerige Gala-aand ontvang alle afdelingwenners trofees vir hul puik prestasies.

Personeel verantwoordelik: