Kore

Randrefrein en Kiewiete

Laerskool Randhart spog met ʼn juniorkoor wat ook bekendstaan as die Kiewietkoor en Randrefrein ons seniorkoor.

Daar vind jaarliks gedurende November vir graad 2 en 3-leerders oudisies plaas vir die Kiewietkoor. Graad 1-leerders asook nuwe graad 2 en 3-leerders kry die geleentheid om binne die eerste week van die volgende skooljaar ook oudisies te doen.

Aan die einde van ʼn graad 3-Kiewietkoorlid se skooljaar, word al die graad 3-koorlede onderwerp aan ʼn oudisie om te bepaal of die koorlid meerstemmige koorwerk sal kan baasraak. Die aantal lede wat verkies word, word bepaal na aanleiding van die beskikbare plek in ons Randrefreinkoor. Nuwe graad 4 tot 7-leerders kry ook die geleentheid om binne die eerste week van die volgende skooljaar oudisies te doen.

Die Kiewiete en Randrefrein neem jaarliks aan die Alberton Eisteddfod, ATKV-Applous en die Super 12-koorkompetisie deel. Randrefrein tree ook per geleentheid op uitnodiging by verskeie geleenthede op.

 

Seunskoor

Randhart is bevoorreg om ook te kan spog met ʼn seunskoor wat in 2016 tot stand gekom het. Die seunskoor is juis in die lewe geroep om aan ʼn addisionele 30 of 40 seuns die geleentheid te bied om ook in ʼn skoolkoor te sing en dit as ʼn kultuuraktiwiteit te beoefen.

Oudisies vir die koor vind jaarliks gedurende die laaste twee weke van die vierde kwartaal plaas. Dit word opgevolg met ʼn tweede rondte oudisies in Januarie van die nuwe skooljaar.

Gedurende 2017 was die koor in die bevoorregte posisie om fondse in te samel, sodat pragtige koordrag vir die seuns ontwerp en gemaak kon word.

Die seunskoor neem jaarliks tydens verskeie geleenthede asook die Alberton Eisteddfod deel.

 

Personeel verantwoordelik:
Randrefrein:

Personeel verantwoordelik:
Kiewietkoor:

Personeel verantwoordelik:
Seunskoor: