Samuelstraat, Randhart, Alberton, 1449
Posbus 11034, Randhart, 1457
011 864 5110/1
011 864 1361
laerrant@global.co.za
www.randhartlaer.co.za
Bankbesonderhede

Naam van rekening : Laerskool Randhart

Soort rekening :          Tjek rekening

Bank:                             Absa bank Alberton

Rekening nr. :              210-516-328

Tak kode :                     632-005

Verwysing:                    naam en van van leerder/besigheid

Hoof:
H Gerber 082 567 7373
Adjunkhoof:
DF Venter 082 459 4014
Adjunkhoof:
I Kichenbrand 076 734 2556
Kontak Ons

Vrae wat gemerk is met * moet asb. ingevul word.


Hoe kan ons help?