TOETS- EN EKSAMENDATUMS VIR DIE RES VAN 2020

Liewe Ouers / Voogde

Klik gerus hieronder om die toetsrooster vir die res van 2020 af te laai.

Afbakenings sal betyds aan leerders voorsien word, sodat hulle genoegsame tyd het om voor te berei.

 

Graad Lees meer...

Graad 4-7