TOETS- EN EKSAMENDATUMS VIR DIE RES VAN 2020

FUNDAMENTELE TOETSE EN DATUMS: VIERDE KWARTAAL

U het reeds ʼn skrywe ontvang met betrekking tot die afhandeling van toetse en eksamens vir die
vierde kwartaal. Ons is egter verplig om ook in die vierde kwartaal ʼn toets af te lê waar die
fundamentele kennis in die onderskeie vakke getoets moet word. (National Assessment Circular
02 van 2020).

 

Graad Lees meer...

Graad 4-7