ONS PERSONEEL

Graad 1            Graad 2            Graad 3            Graad 4            Graad 5            Graad 6            Graad 7            Rakkers

BESTUUR

Skoolhoof

Adjunkhoof: Administrasie, dissipline en algemene sake.

Adjunkhoof: Akademie Gr. 1-7 en bemarking.

Dept. hoof: Grondleggingsfase

Dept. hoof: Opvoedkundige Leiding

Dept. hoof: Intersenfase en IQMS

Dept. hoof: Intersenfase

GRAAD 1

Graad 1 N

Graad 1 R

Graad 1 D
Graadhoof

Graad 1 H

Graad 1 T

Graad 1 S

GRAAD 2

Graad 2 R

Graad 2 D

Graad 2 H
Graadhoof

Graad 2 T

Graad 2 S

Graad 2 N

GRAAD 3

Graad 3 N

Graad 3 R

Graad 3 S

Graad 3 H

Graad 3 T
Graadhoof

Graad 3 D

GRAAD 4

Graad 4 N

Graad 4 R
Graadhoof

Graad 4 D

Graad 4 H

Graad 4 T

GRAAD 5

Graad 5 S

Graad 5 R

Graad 5 D

Graad 5 H

Graad 5 T
Graadhoof

GRAAD 6

Graad 6 S

Graad 6 R
Graadhoof

Graad 6 D

Graad 6 H

Graad 6 T

GRAAD 7

Graad 7 R

Graad 7 D
Graadhoof

Graad 7 H

Graad 7 S

ASSISTENTE

Grondslagfase

Grondslagfase

Intersenfase

Intersenfase

Intersenfase

Intersenfase

RAKKERS

Graad R Hasie
Fasehoof

Graad R Sonneblom

Graad R Leeutjie

Graad R Pikkewyn

Graad R Vissie

Graad RR Zebra

Graad RR Eendjie

Graad RR Krappie

Graad RRR Bytjie

Graad RRR Beertjie

ADMIN

ANDER PERSONEEL

Mediasentrum

Sportbestuurder

IT-ondersteuning en bemarking