Tydens die jaarlikse Prestasietoekenningsgeleenthede is hierdie die hoogste prestasie wat per graad toegeken word om leerders te beloon vir hulle veelsydigheid.

Om vir die AVP-toekenning in aanmerking te kom, moet ʼn leerder die skool in ten minste een sport- EN een kultuuraktiwiteit verteenwoordig. Slegs skoolsport- en skoolkultuuraktiwiteite word in aanmerking geneem.

Die volgende sportaktiwiteite word in aanmerking geneem: atletiek, rugby, netbal, krieket, tennis, landloop, hokkie, ruiters, gholf en gimnastiek.

Die volgende kultuuraktiwiteite word in aanmerking geneem: redenaars, skaak, koor, kunswedstryd, kunskompetisies, Bybelvasvra, revue en algemene kennis.

LET WEL: Graad 1-leerders moet slegs die skool in een sport- OF een kultuuraktiwiteit verteenwoordig om vir hierdie toekenning in aanmerking te kom.Graad 1
Akademie:


Leerders se akademiese punte van die eerste drie kwartale word verwerk na ʼn persentasie. Hierna word die persentasie deur twee gedeel om ʼn punt uit 50 te verkry.Sport en/of kultuur

Leerders ontvang 5 punte vir elke aktiwiteit waarin hulle die skool verteenwoordig het. Leerders ontvang ook ʼn verdere 5 bonuspunte vir elke aktiwiteit waarin hulle op provinsiale-, streeks- of soortgelyke vlak deelgeneem het. Die totale punte vir buitemuurse aktiwiteite kan hoogstens 50 wees.Slegs die top 3 leerders per klas kom in aanmerking vir die AVP-toekenning en hulle ontvang elkeen ʼn vergulde sertifikaat.Graad 2 en 3
Akademie:


Leerders se akademiese punte van die eerste drie kwartale word verwerk na ʼn persentasie. Hierna word die persentasie deur twee gedeel om ʼn punt uit 50 te verkry.Sport en kultuur

Leerders ontvang 5 punte vir elke sport- en kultuuraktiwiteit waarin hulle die skool verteenwoordig het. Leerders ontvang ook ʼn verdere 5 bonuspunte vir elke aktiwiteit waarin hulle op provinsiale-, streeks- of soortgelyke vlak deelgeneem het. Die totale punte vir buitemuurse aktiwiteite kan hoogstens 50 wees.Slegs die top 10 leerders per graad kom in aanmerking vir die AVP-toekenning en hulle ontvang elkeen ʼn vergulde sertifikaat.Graad 4 tot 7
Akademie:


Leerders se akademiese punte van die eerste drie kwartale word verwerk na ʼn persentasie.Sport en kultuur

Leerders ontvang 5 punte vir elke sport- en kultuuraktiwiteit waarin hulle die skool verteenwoordig het. Leerders ontvang ook ʼn verdere 5 bonuspunte vir elke aktiwiteit waarin hulle op provinsiale-, streeks- of soortgelyke vlak deelgeneem het. Die totale punte vir buitemuurse aktiwiteite kan hoogstens 100 wees.Slegs die top 10 leerders per graad kom in aanmerking vir die AVP-toekenning en hulle ontvang elkeen ʼn vergulde sertifikaat wat ook die posisie in die graad aandui.