DIE DOEL VAN ONS SKOOL

Ten doel die onwikkeling van die totale leerder op alle lewensterreine.

ESTETIESE

SEDELIKE

VERSTANDELIKE

SOSIALE

FISIESE

BELANGRIKE INLIGTING

BELANGRIKE DATUMS