Graadgroep klaslyste vir skoolbywoning

Graad Lees meer...

Graad 1

Graad 2

Graad 3

Graad 4

Graad 5

Graad 6

DIE DOEL VAN ONS SKOOL

Ten doel die onwikkeling van die totale leerder op alle lewensterreine.

ESTETIESE

SEDELIKE

VERSTANDELIKE

SOSIALE

FISIESE

BELANGRIKE INLIGTING

Skryfbehoeftes 2020

Inleiding Lees meer...
Skryfbehoeftes 2020

BELANGRIKE DATUMS