LEES MEER OOR ONS...

KONTAK ONS
Kontaknommer

011 864 5110/
011 864 1361

Bankbesonderhede

Naam van rekening : Laerskool Randhart
Soort rekening : Tjekrekening
Bank: Absa bank Alberton
Rekening nr. : 210-516-328
Tak kode : 632-005
Verwysing: naam en van van leerder/besigheid