Wie is Randhart Rakkers?

Randhart Rakkertjies Pre-primêre Skool bied onderrig aan kleuters tussen 4 en 6 jaar. Hier by Rakkertjies vind ons goeie ouerbetrokkenheid wat maak dat die band tussen onderwysers, ouers en kleuters standvastig en sterk is.
Rakkers lê die fondament vir alle kleuters se ontwikkeling op elke gebied om eendag ‘n selfstandige volwassene met goeie morele waardes te word.