LEES MEER OOR ONS...

KONTAK ONS
Kontaknommer

011 864 5110

Bankbesonderhede

Naam van rekening : Laerskool Randhart
Soort rekening : Tjekrekening
Bank: Absa bank Alberton
Rekeningnr. : 210-516-328
Takkode : 632-005
Verwysing: Leerder se naam en van/
          Besigheid se naam